Administracja

Administracja

Zapraszamy do korzystania z zakładki „Administracja”, w której zgromadzone zostały wszelkie niezbędne informacje z zakresu spisu ewidencyjnego klubów,  zamówień publicznych, dotacji na sport czy innych.

W zakładce pojawiają się informacje o procedurach związanych z wpisem do ewidencji klubów sportowych oraz o przetargach i rozstrzygnięciach, wykazy nieruchomości pod wynajem, a także ogłoszenia o pracę. Jednocześnie informujemy, iż wszelkie dokumenty aplikacyjne, przesyłane poza trybem konkursowym nie będą rozpatrywane, a otrzymane dokumenty (niezależnie czy w formie papierowej czy elektronicznej) zostaną zniszczone, natomiast Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane, ani archiwizowane przez GCS.