Informacja o wyniku naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Finansowym Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Finansowym została wybrana

 

Imię i nazwisko: Anna Foltynowicz-Trojankiewicz

Zamieszkała: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Foltynowicz-Trojankiewicz posiada wyższe wykształcenie w zakresie rachunkowości i finansów oraz doświadczenie zawodowe w księgowości. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością niezbędnych przepisów wymaganych na danym stanowisku. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Gdynia, dnia 18.02.2014 r.