Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (GCS.DA.222.14.2018)

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie „najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia – na gdyńskich obiektach sportowych na prowadzenie handlu za pośrednictwem automatów vendingowych z żywnością oraz napojami”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni (81 – 538) ul. Olimpijska (zwana dalej „Wynajmującym”) przekazuję informację o wynikach postępowania w przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie „najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia – na gdyńskich obiektach sportowych na prowadzenie handlu za pośrednictwem automatów vendingowych z żywnością oraz napojami”:

  1. w postępowaniu wpłynęły następujące oferty na następujące obiekty sportowe:
  2. Dla oferty oznaczonej jako pozycja 1,2,3 wykazu nieruchomości wybrano ofertę złożoną przez Rafała Mazur prowadzącego działalność pod nazwą  Profi Vend z siedzibą 62-051 Wiry, ul. Słoneczna 16, NIP 777 231 06 49.
  3. Dla oferty oznaczonej jako pozycja 4 wykazu nieruchomości wybrano ofertę złożoną przez firmę Cafe+Co Delikomat Sp. z o.o. z siedzibą 43-300 Bielsko Biała, ul.Gen. Andersa 588, NIP 547101 62 62.
  4. Odrzucono oferty złożone przez firme Kafferia s.c z siedzibą 10-467 Olsztyn , ul. Sprzętowa 2, NIP739 36 28 z powodu braku wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.


[1] księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych

Pobierz zip