GCS.DZPI.2710.1.2019

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2019 r.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Portalu e-Usług SmartPZP dostępnego pod adresem https://portal.smartpzp.pl/gcs