GCS.DZPI.2710.10.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie X LO przy ul. Władysława IV 58 w Gdyni

Pobierz zip