GCS.DZPI.2710.10.2019

Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Wieluńskiej w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
18.04.2019 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.5M)
Pobierz
02.04.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (643.9k)
Pobierz
15.03.2019 | Informacja z otwarcia ofert (546.3k)
Pobierz
12.03.2019 | Pytania i odpowiedzi (2.7M)
Pobierz
28.02.2019 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.5M)
Pobierz
28.02.2019 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.4M)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (61.5k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19.4k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (21.7k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.8M)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36.5k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33.5k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany (3.2M)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy (3.7M)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (969.2k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (178.4k)
Pobierz
28.02.2019 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (21.4k)

Pobierz zip