GCS.DZPI.2710.11.2019

Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Pliki do pobrania

Pobierz
07.05.2016 | Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - unieważnienie postepowania (1.2M)
Pobierz
26.04.2019 | Unieważnienie postępowania (494.2k)
Pobierz
19.04.2019 | Rozostrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery 2710.11.2019 (555k)
Pobierz
22.02.2019 | Informacja z otwarcia ofert (397.6k)
Pobierz
18.02.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 (442.2k)
Pobierz
18.02.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 (199.6k)
Pobierz
18.02.2019 | Pytania i odpowiedzi (658.7k)
Pobierz
13.02.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (434.9k)
Pobierz
13.02.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (193.9k)
Pobierz
07.02.2019 | Ogłoszenie o zamówieniu (3M)
Pobierz
07.02.2019 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.5M)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (113k)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (20.5k)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.3k)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2M)
Pobierz
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (38k)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt plakatu do wydruku (442k)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt czeku do wydruku (843.9k)
Pobierz
07.02.2019 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (21.9k)
Pobierz zip