GCS.DZPI.2710.15.2018

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
22.05.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (537.5k)
Pobierz
08.05.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania (686.2k)
Pobierz
20.04.2018 | Informacja z otwarcia ofert (349.2k)
Pobierz
20.04.2018 | Informacja (178.2k)
Pobierz
12.04.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (276.9k)
Pobierz
12.04.2018 | modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (943k)
Pobierz
12.04.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy modyfikacja z dnia 12.04.2018 (4.3M)
Pobierz
12.04.2018 | pytania i odpowiedzi (397k)
Pobierz
10.04.2018 | pytanie i odpowiedz (642.3k)
Pobierz
29.03.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (4.3M)
Pobierz
29.03.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.9M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (54.5k)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.3k)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (18.1k)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.3M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36k)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (39.5k)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlano wykonawczy - sztuczna trawa (11.5M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano wykonawczy - poliuretan (11M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sztuczna trawa (1.1M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - poliuretan (1M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar - sztuczna trawa (1.9M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar - poliuretan (2.1M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 14 do SIWZ - opinia geotechniczna (2.8M)
Pobierz
29.03.2018 | Załącznik nr 15 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (18.1k)

 

Pobierz zip