GCS.DZPI.2710.15.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73

Pliki do pobrania

Pobierz
03.04.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (553.5k)
Pobierz
28.03.2019 | Informacja z otwarcia ofert (445.9k)
Pobierz
28.03.2019 | Informacja (178.2k)
Pobierz
20.03.2019 | Ogłoszenie o zamówieniu (2.6M)
Pobierz
20.03.2019 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.7M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2.8M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (18.8k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (20.8k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.4M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Protokół z nadzoru autorskiego (72.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (75k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (79.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej (71.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczgółowa lokalizacja inwestycji (131.9k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Szkic rzutu parteru budynku (424k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Szkic rzutu I piętra budynku (401.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Ekspertyza dachu sali gimnastycznej (2.9M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (21.1k)

Pobierz zip