GCS.DZPI.2710.19.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłociągu i budową boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
08.06.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.3M)
Pobierz
30.05.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (594.1k)
Pobierz
15.05.2018 | Informacja z otwarcia ofert (334.2k)
Pobierz
27.04.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.3M)
Pobierz
27.04.2018 | SIWZ Budowa wejherowska (7.6M)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (70k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19.4k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (21.9k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.3M)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Harmonogram robót (78.8k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (38k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (39.5k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlano – wykonawczy - sieć ciepłownicza (8.3M)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano – wykonawczy - poliuretan (6.6M)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - trawa syntetyczna (11.6M)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - sieć ciepłownicza (452.9k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - poliuretan (1.4M)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - trawa syntetyczna (728.7k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót - sieć ciepłownicza (93.7k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 15 do SIWZ - Przedmiar robót - poliuretan (188.8k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 16 do SIWZ - Przedmiar robót - trawa syntetyczna (168.9k)
Pobierz
27.04.2018 | Załącznik nr 17 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (20.9k)

Pobierz zip