GCS.DZPI.2710.2.2018

Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018r.

Pliki do pobrania

Pobierz
23.03.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (107.6k)
Pobierz
23.02.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1k)
Pobierz
15.02.2018 | Informacja z otwarcia ofert (465.5k)
Pobierz
15.02.2018 | Informacja (133k)
Pobierz
15.02.2018 | Informacja z otwarcia ofert (394.4k)
Pobierz
08.02.2018 | Pytania i odpowiedzi (1.3M)
Pobierz
23.01.2018 | Pytania i odpowiedzi (391.9k)
Pobierz
16.01.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (603.5k)
Pobierz
09.01.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (131.2k)
Pobierz
09.01.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.4M)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności (4.5M)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 2 dp SIWZ - Formularz oferty (61.5k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (186k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja (1.1M)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (1.4M)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Szczegółowy opis i zakres czynności sprzątania (4.4M)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - ceny jednostkowe usługi sprzątania (495.7k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych, wykonywanych usług (36.5k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz sprzętu (41k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (32.5k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Formularz specyfikacji cenowej - wersja PDF (530.1k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Formularz specyfikacji cenowej - wersja Excel (30.9k)
Pobierz
09.01.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Wizualizacja terenów Miasteczka imprez sportowych (2.2M)

Pobierz zip