GCS.DZPI.2710.2.2019

Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2019 roku

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Portalu e-Usług SmartPZP dostępnego pod adresem https://portal.smartpzp.pl/gcs