GCS.DZPI.2710.20.2018

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r.

Pliki do pobrania

Pobierz
19.06.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (129.7k)
Pobierz
07.06.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - II część zamówienia (625.6k)
Pobierz
21.05.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - I część zamówienia (617.8k)
Pobierz
08.05.2018 | Informacja z otwarcia ofert - II część zamówienia (389.1k)
Pobierz
08.05.2018 | Informacja z otwarcia ofert - I część zamówienia (372.2k)
Pobierz
30.03.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (140.7k)
Pobierz
30.03.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.5M)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz oferty - I część zamówienia (76k)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 1B do SIWZ - Formularz oferty - II część zamówienia (75.5k)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (188k)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja (1.1M)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 4A do SIWZ - Wzór umowy - I część zamówienia (1.5M)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 4B do SIWZ - Wzór umowy - II część zamówienia (1.2M)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33.5k)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (37.5k)
Pobierz
30.03.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (23.6k)

 

Pobierz zip