GCS.DZPI.2710.21.2019

Budowa obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Starodworcowej 36 w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
02.05.2019 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.9M)
Pobierz
16.04.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (667.6k)
Pobierz
26.03.2019 | Informacja z otwarcia ofert (373.4k)
Pobierz
26.03.2019 | Informacja (178.2k)
Pobierz
21.03.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (370.9k)
Pobierz
21.03.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (669.3k)
Pobierz
21.03.2019 | Pytania i odpowiedzi (3.3M)
Pobierz
20.03.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (367.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (436.5k)
Pobierz
06.03.2019 | Ogłoszenie o zamówieniu (4M)
Pobierz
06.03.2019 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.9M)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (66.5k)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19.4k)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (21.8k)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.3M)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36.5k)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38k)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33.5k)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (21.3k)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany (36.7M)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy (61.3M)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja formalno -prawna (5.7M)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4.3M)
Pobierz
06.03.2019 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiary robót (631.1k)

Pobierz zip