GCS.DZPI.2710.22.2018

Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
02.08.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (890k)
Pobierz
20.06.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (679.2k)
Pobierz
22.05.2018 | Informacja z otwarcia ofert (403.9k)
Pobierz
02.05.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (458.1k)
Pobierz
02.05.2018 | Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o brak orzeczenia (17k)
Pobierz
11.04.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (128.1k)
Pobierz
11.04.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.3M)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (70.5k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (187.5k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja (1.1M)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.3M)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (38.5k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38.5k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (34k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Poświadczenie autentyczności (31.5k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (18.6k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt Budowlano-Wykonawczy (47.3M)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (1.1M)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót (94.3k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (16k)
Pobierz
11.04.2018 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (18.8k)

Pobierz zip