GCS.DZPI.2710.24.2019

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Spokojnej w Gdyni, Mały Kack

Pliki do pobrania

Pobierz
25.04.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (587.3k)
Pobierz
04.04.2019 | Informacja z otwarcia ofert (350.4k)
Pobierz
04.04.2019 | Informacja dla Wykonawcy (53.3k)
Pobierz
20.03.2019 | Ogłoszenie o zamówieniu (429.4k)
Pobierz
20.03.2019 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.2M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (62.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (20.9k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (20.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.7M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33.5k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlany Spokojna - boisko wielofunkcyjne (1.5M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlano Wykonawczy Spokojna - boisko wielofunkcyjne ZMIANA — bez tulei (1) (1.5M)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Spokojna (859.8k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar Spokojna (176.6k)
Pobierz
20.03.2019 | Załącznik nr 12 do SIWZ - oświadczenie zobowiązanie podmiotu (20.4k)
Pobierz zip