GCS.DZPI.2710.3.2019

 Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019

Pliki do pobrania

Pobierz
15.02.2019 | Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (1.2M)
Pobierz
24.01.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.2M)
Pobierz
16.01.2019 | Informacja z otwarcia ofert (506.9k)
Pobierz
09.01.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (369k)
Pobierz
09.01.2019 | Modyfikacja SIWZ (753.8k)
Pobierz
09.01.2019 | Pytania i odpowiedzi (374.6k)
Pobierz
08.01.2019 | Modyfikacja SIWZ (392.2k)
Pobierz
07.01.2019 | Ogłoszenie o zamówieniu (2.8M)
Pobierz
07.01.2019 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.4M)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (76k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (19.3k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.4k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2.1M)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (38k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33.5k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (19.8k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt (wizualizacja) medalu odlewanego na Bie... (621.9k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt (wizualizacja) medalu odlewanego na Bie... (468.8k)
Pobierz
07.01.2019 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt (wizualzacja) tasiemki do medalu odlewanego.docx (384.3k)
Pobierz zip