GCS.DZPI.2710.3.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej.

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs