GCS.DZPI.2710.32.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie IX LO przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni, dzielnica Orłowo

 

Pobierz zip