GCS.DZPI.2710.33.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12, dzielnica Grabówek.

Pliki do pobrania

Pobierz
18.07.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2.1M)
Pobierz
11.07.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (888.5k)
Pobierz
02.07.2018 | informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (492.1k)
Pobierz
27.06.2018 | Informacja z otwarcia ofert (462.4k)
Pobierz
27.06.2018 | Informacja (178.2k)
Pobierz
20.06.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (132.6k)
Pobierz
20.06.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (662.1k)
Pobierz
20.06.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - modyfikacja z dnia 20.06.2018 (2.1M)
Pobierz
20.06.2018 | Pytania i odpowiedzi (454.2k)
Pobierz
13.06.2018 | Ogłoszenie nr 572478-N-2018 (481.4k)
Pobierz
13.06.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.1M)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2.1M)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (21.2k)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (23k)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.5M)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Protokół z nadzoru autorskiego (72.5k)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (76k)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (76.5k)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej (71k)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowa lokalizacja inwestycji (162.3k)
Pobierz
13.06.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (22.4k)

 

Pobierz zip