GCS.DZPI.2710.39.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni, dzielnica Orłowo

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs