GCS.DZPI.2710.49.2019

Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019

———————————————————————————————————————–

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i do dokumentów: www.gdynia.pl/bip/gcs