GCS.DZPI.2710.5.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie ZSP nr 4 przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni, dzielnica Karwiny

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs