GCS.DZPI.2710.52.2019

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy polegającej na rywalizacji amatorów w wielu dyscyplinach sportowych, organizowanej w III kwartale 2019 roku

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Portalu e-Usług SmartPZP dostępnego pod adresem https://portal.smartpzp.pl/gcs