GCS.DZPI.2710.53.2017

Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów  substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników  zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Pobierz zip