GCS.DZPI.2710.55.2018

Przebudowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem boisk na terenie V LO przy ul. Dickmana
w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
10.10.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1012.4k)
Pobierz
05.10.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (695.7k)
Pobierz
10.09.2018 | Informacja z otwarcia ofert (441.6k)
Pobierz
10.09.2018 | Informacja (178.2k)
Pobierz
05.09.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (703.4k)
Pobierz
05.09.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia IV (1.8M)
Pobierz
05.09.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (154k)
Pobierz
05.09.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (155.1k)
Pobierz
05.09.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (175.5k)
Pobierz
05.09.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Uaktualniony Przedmiar robót (123.2k)
Pobierz
03.09.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (470.3k)
Pobierz
03.09.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3 (448.1k)
Pobierz
29.08.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (298.6k)
Pobierz
29.08.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 (445.8k)
Pobierz
23.08.2018 | Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (471k)
Pobierz
23.08.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (444.2k)
Pobierz
09 08 2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (1.2M)
Pobierz
09 08 2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8.1M)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (201k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (156.8k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (158.3k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.2M)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (171.5k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (173k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (168k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumnetacja projektowa budowlana (57.8M)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt wykonawczy (51.9M)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (998.3k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (122.8k)
Pobierz
09 08 2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (157.7k)

Pobierz zip