GCS.DZPI.2710.57.2019

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs