GCS.DZPI.2710.59.2018

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boisk na terenie sportowo-rekreacyjnym przy SP 16 na dz. 663 obręb 24 – Pustki Cisowskie w Gdyni przy ul. Chabrowej

Pliki do pobrania

Pobierz
08.01.2019 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.2M)
Pobierz
18.12.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (849k)
Pobierz
26.11.2018 | Informacja z otwarcia ofert (391.4k)
Pobierz
26.11.2018 | Informacja (178.2k)
Pobierz
13.11.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (196.7k)
Pobierz
13.11.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I (450k)
Pobierz
01.10.2018 | Pytania i odpowiedzi 2 (684.6k)
Pobierz
21.09.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (170k)
Pobierz
21.09.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (595.2k)
Pobierz
21.09.2018 | Pytania i odpowiedzi (378.3k)
Pobierz
10.09.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu nr 614824 (441.5k)
Pobierz
10.09.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.2M)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (59.5k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.6k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (18.7k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.5M)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (37.5k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt Chabrowa_PBW_Oświetlenie (24.2M)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (258.9k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (18.6k)
Pobierz
10.09.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu — kopia (18.1k)

 

Pobierz zip