GCS.DZPI.2710.59.2018

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boisk na terenie sportowo-rekreacyjnym przy SP 16 na dz. 663 obręb 24 – Pustki Cisowskie w Gdyni przy ul. Chabrowej

 

Pobierz zip