GCS.DZPI.2710.61.2017

Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek  wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Pliki do pobrania

Pobierz
23.08.2017 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (631.5k)
Pobierz
22.08.2017 | Informacja z otwarcia ofert (313.1k)
Pobierz
11.08.2016 | Ogłoszenie o zamówieniu (2.3M)
Pobierz
11.08.2016 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.6M)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (72k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (19.2k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.7k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (1.9M)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (38.5k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, zawierający informację o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabela rozmiarów koszulek (19k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Bieg Niepodległości) - biala (3.6M)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Bieg Niepodległości) - czerwona (3.6M)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Bieg Niepodległości) - biala (445.9k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Bieg Niepodległości) - czerwona (453.5k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (MTB Gdynia Maraton) (585.9k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych na (MTB Gdynia Maraton) (435k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Dzień Seniora) (503.8k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Move up) (786.6k)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Gdynia na fali) (1.9M)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 15 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Gdynia na fali) (1.9M)
Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 16 SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych i dzieci (logo Gdynia Sport) (402.9k)

Pobierz zip