GCS.DZPI.2710.61.2017

Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek  wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Pliki do pobrania

23.08.2017 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
(631.5k) Pobierz
22.08.2017 | Informacja z otwarcia ofert
(313.1k) Pobierz
11.08.2016 | Ogłoszenie o zamówieniu
(2.3M) Pobierz
11.08.2016 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(5.6M) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
(72k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia
(19.2k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(16.7k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
(1.9M) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
(38.5k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, zawierający informację o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
(33k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabela rozmiarów koszulek
(19k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Bieg Niepodległości) - biala
(3.6M) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Bieg Niepodległości) - czerwona
(3.6M) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Bieg Niepodległości) - biala
(445.9k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Bieg Niepodległości) - czerwona
(453.5k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (MTB Gdynia Maraton)
(585.9k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych na (MTB Gdynia Maraton)
(435k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Dzień Seniora)
(503.8k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Move up)
(786.6k) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych (Gdynia na fali)
(1.9M) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 15 do SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dzieci (Gdynia na fali)
(1.9M) Pobierz
11.08.2016 | Załącznik nr 16 SIWZ - Projekt nadruku na koszulce dla dorosłych i dzieci (logo Gdynia Sport)
(402.9k) Pobierz

Pobierz zip