GCS.DZPI.2710.61.2018

Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja

Pliki do pobrania

Pobierz
14.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
14.12.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.1k)
Pobierz
03.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
03.12.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (447.4k)
Pobierz
22.11.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
22.11.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.6k)
Pobierz
14.11.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.9k)
Pobierz
14.11.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (455.3k)
Pobierz
05.11.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
05.11.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.4k)
Pobierz
25.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
25.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (459.7k)
Pobierz
22.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.1k)
Pobierz
22.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (454.8k)
Pobierz
16.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.2k)
Pobierz
16.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (458.1k)
Pobierz
10.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.1k)
Pobierz
10.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.4k)
Pobierz
09.10.2018 | Pytania i odpowiedzi (651.1k)
Pobierz
28.09.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.7M)
Pobierz
28.09.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8.3M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (208.5k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (156.7k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (158.2k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.3M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (171.5k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (175k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (168k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Opinia geotechniczna_Gdynia, Uczniowska (2.6M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt wykonawczy Etap 1-część 1 (156.9M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt wykonawczy Etap 1-część 2 (115M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt wykonawczy Etap 2 (228.4M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Etap 1 (2.1M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Etap 2 (2M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar Etap 1 (2.5M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar Etap 2 (2M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 15 do SIWZ - Decyzja nr RAAII.6740.4.61.2018.DRHNB-4071 (1.8M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 16 do SIWZ - Decyzja DROŚ – PZ.7120.1.46.2018 (20.3M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 17 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (157.7k)

Pobierz zip