GCS.DZPI.2710.61.2018

Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja

Pliki do pobrania

Pobierz
10.06.2019 | Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (676.7k)
Pobierz
21.03.2019 | Informacja z otwarcia ofert (615.1k)
Pobierz
18.03.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (483.4k)
Pobierz
18.03.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1.9M)
Pobierz
18.03.2019 | Pytania i odpowiedzi (804.4k)
Pobierz
15.03.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.8k)
Pobierz
15.03.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (451.4k)
Pobierz
12.03.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (481.4k)
Pobierz
12.03.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3M)
Pobierz
12.03.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty-modyfikacja 12.03.19 (209.5k)
Pobierz
12.03.2019 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy-tj 12.03.19 (4.6M)
Pobierz
12.03.2019 | Załącznik nr 18 do SIWZ - Projekt gospodarki zielenią (4.9M)
Pobierz
12.03.2019 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar robót etap I-modyfikacja 12.03.19 (4M)
Pobierz
12.03.2019 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót etap II-modyfikacja 12.03.19 (2.8M)
Pobierz
12.03.2019 | Rysunek - EI A02 PZT-modyfikacja 12.03.19 (105M)
Pobierz
12.03.2019 | Rysunek - EII A02 PZT-modyfikacja 12.03.19 (99.8M)
Pobierz
21.02.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.8k)
Pobierz
21.02.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (425.5k)
Pobierz
19.02.2019 | Pytania i odpowiedzi (355.7k)
Pobierz
28.01.2019 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (301k)
Pobierz
28.01.2019 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (426.4k)
Pobierz
21.01.2019 | Pytania i odpowiedzi (838.3k)
Pobierz
31.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (507.5k)
Pobierz
31.12.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (4.2M)
Pobierz
31.12.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - tekst jednolity po modyfikacji z dnia 31.12.2018r. (4.3M)
Pobierz
31.12.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano wykonawczy - Etap 1 - modyfikacja z dnia 31.12.2018r. (204.4M)
Pobierz
31.12.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano wykonawczy - Etap 2 - modyfikacja z dnia 31.12.2018r. (223.4M)
Pobierz
31.12.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Etap 1 - modyfikacja z dnia 31.12.2018r. (1.2M)
Pobierz
31.12.2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Etap 2 - modyfikacja z dnia 31.12.2018r. (1.3M)
Pobierz
31.12.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar robót Etapu 1 - modyfikacja z dnia 31.12.2018r. (3.9M)
Pobierz
31.12.2018 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót Etapu 2 - modyfikacja z dnia 31.12.2018r. (2.7M)
Pobierz
31.12.2018 | Pytania i odpowiedzi (2.4M)
Pobierz
27.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
27.12.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (441.6k)
Pobierz
14.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
14.12.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.1k)
Pobierz
03.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
03.12.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (447.4k)
Pobierz
22.11.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
22.11.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.6k)
Pobierz
14.11.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.9k)
Pobierz
14.11.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (455.3k)
Pobierz
05.11.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
05.11.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.4k)
Pobierz
25.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (469.8k)
Pobierz
25.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (459.7k)
Pobierz
22.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.1k)
Pobierz
22.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (454.8k)
Pobierz
16.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.2k)
Pobierz
16.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (458.1k)
Pobierz
10.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (471.1k)
Pobierz
10.10.2018 | Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (445.4k)
Pobierz
09.10.2018 | Pytania i odpowiedzi (651.1k)
Pobierz
28.09.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.7M)
Pobierz
28.09.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8.3M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (208.5k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (156.7k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (158.2k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.3M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (171.5k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (175k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (168k)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Opinia geotechniczna_Gdynia, Uczniowska (2.6M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nieaktualny - Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt wykonawczy Etap 1-część 1 (156.9M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nieaktualny - Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt wykonawczy Etap 1-część 2 (115M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nieaktualny - Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt wykonawczy Etap 2 (228.4M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nieaktualny - Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Etap 1 (2.1M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nieaktualny - Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Etap 2 (2M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nieaktualny - Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar Etap 1 (2.5M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nieaktualny - Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar Etap 2 (2M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 15 do SIWZ - Decyzja nr RAAII.6740.4.61.2018.DRHNB-4071 (1.8M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 16 do SIWZ - Decyzja DROŚ – PZ.7120.1.46.2018 (20.3M)
Pobierz
28.09.2018 | Załącznik nr 17 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu (157.7k)

Pobierz zip