GCS.DZPI.2710.62.2017

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
27.04.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.6M)
Pobierz
13.04.2018 | Wybór oferty najkorzystniejszej z pozostałych ofert (501k)
Pobierz
19.03.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (906.2k)
Pobierz
01.09.2017 | Informacja z otwarcia ofert (494.8k)
Pobierz
01.09.2017 | Informacja (43.3k)
Pobierz
29.08.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (363.7k)
Pobierz
29.08.2017 | III Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (887.8k)
Pobierz
29.08.2017 | Pytania i odpowiedzi (7.5M)
Pobierz
25.08.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (226k)
Pobierz
25.08.2017 | II Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (419.2k)
Pobierz
23.08.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (279.8k)
Pobierz
23.08.2017 | Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (432.3k)
Pobierz
22.08.2017 | Informacja (11.9k)
Pobierz
17.08.2017 | Pytania i odpowiedzi (450.4k)
Pobierz
09.08.2017 | Ogłoszenie o zamówieniu (1k)
Pobierz
09.08.2017 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.7M)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (52.5k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków (31.5k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie brak podstaw wykluczenia (36.5k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4.1M)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz wykonanych robót budowlanych (35k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (39k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie grupy kapitałowej (30k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 8 do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy (5.6M)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (727.7k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar robót (470.9k)
Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 11 do SIWZ- Dokumentacja powykonawcza bramek do rugby (33.6M)

Pobierz zip