GCS.DZPI.2710.62.2017

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni

Pliki do pobrania

01.09.2017 | Informacja z otwarcia ofert
(494.8k) Pobierz
01.09.2017 | Informacja
(43.3k) Pobierz
29.08.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(363.7k) Pobierz
29.08.2017 | III Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
(887.8k) Pobierz
29.08.2017 | Pytania i odpowiedzi
(7.5M) Pobierz
25.08.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(226k) Pobierz
25.08.2017 | II Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
(419.2k) Pobierz
23.08.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(279.8k) Pobierz
23.08.2017 | Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
(432.3k) Pobierz
22.08.2017 | Informacja
(11.9k) Pobierz
17.08.2017 | Pytania i odpowiedzi
(450.4k) Pobierz
09.08.2017 | Ogłoszenie o zamówieniu
(3.4M) Pobierz
09.08.2017 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(7.7M) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
(52.5k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków
(31.5k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie brak podstaw wykluczenia
(36.5k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
(4.1M) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz wykonanych robót budowlanych
(35k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(39k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie grupy kapitałowej
(30k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 8 do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy
(5.6M) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(727.7k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar robót
(470.9k) Pobierz
09.08.2017 | Załącznik nr 11 do SIWZ- Dokumentacja powykonawcza bramek do rugby
(33.6M) Pobierz

Pobierz zip