GCS.DZPI.2710.64.2019

Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego w sąsiedztwie ul. Drzymały i ul. Niemojewskiego w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP
https://portal.smartpzp.pl/gcs