GCS.DZPI.2710.66.2019

Dostawa krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs