GCS.DZPI.2710.67.2019

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów w biegach przeszkodowych organizowanych na terenie Gdyni w III kwartale 2019 roku

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs