GCS.DZPI.2710.68.2019

Promocja gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/gcs