GCS.DZPI.2710.69.2019

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Stolarskiej
i ul. Krawieckiej oraz ul. Porębskiego w Gdyni

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs