GCs.DZPI.2710.71.2017

Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek  wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Pliki do pobrania

Pobierz
03.11.2017 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.4M)
Pobierz
09.10.2017 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (908.5k)
Pobierz
18.09.2017 | Informacja z otwarcia ofert (469.5k)
Pobierz
18.09.2017 | Informacja (184.6k)
Pobierz
14.09.2017 | Pytania i odpowiedzi (492.3k)
Pobierz
07.09.2017 | Ogłoszenie o zamówieniu (2.6M)
Pobierz
07.09.2017 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.6M)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (72k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (19.2k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.7k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.doc (1.9M)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (38.5k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabela rozmiarów koszulek 2017 (19k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt koszulki dla dorosłych na Bieg Niepodległości (2.5M)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt koszulki dla dzieci na Bieg Niepodległości - biała (445.9k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt koszulki dla dzieci na Bieg Niepodległości - czerwona (453.5k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 10 do SIWZ - projekt koszulki Dzień Seniora (503.8k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt koszulki Move up dla dzieci (786.6k)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt koszulki Gdynia na fali dla dorosłych (1.9M)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 13 do SIWZ - projekt koszulki Gdynia na fali dla dzieci (1.9M)
Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 14 SIWZ - projekt koszulki logo Gdynia Sport dla dorosłych i dzieci (402.9k)
Pobierz zip