GCs.DZPI.2710.71.2017

Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek  wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Pliki do pobrania

03.11.2017 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(1.4M) Pobierz
09.10.2017 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(908.5k) Pobierz
18.09.2017 | Informacja z otwarcia ofert
(469.5k) Pobierz
18.09.2017 | Informacja
(184.6k) Pobierz
14.09.2017 | Pytania i odpowiedzi
(492.3k) Pobierz
07.09.2017 | Ogłoszenie o zamówieniu
(2.8M) Pobierz
07.09.2017 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(5.6M) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
(72k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia
(19.2k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(16.7k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.doc
(1.9M) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw
(38.5k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej
(33k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabela rozmiarów koszulek 2017
(19k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt koszulki dla dorosłych na Bieg Niepodległości
(2.5M) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt koszulki dla dzieci na Bieg Niepodległości - biała
(445.9k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt koszulki dla dzieci na Bieg Niepodległości - czerwona
(453.5k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 10 do SIWZ - projekt koszulki Dzień Seniora
(503.8k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt koszulki Move up dla dzieci
(786.6k) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt koszulki Gdynia na fali dla dorosłych
(1.9M) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 13 do SIWZ - projekt koszulki Gdynia na fali dla dzieci
(1.9M) Pobierz
07.09.2017 | Załącznik nr 14 SIWZ - projekt koszulki logo Gdynia Sport dla dorosłych i dzieci
(402.9k) Pobierz
Pobierz zip