GCS.DZPI.2710.71.2018

Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 – etap I inwestycji

Pliki do pobrania

Pobierz
03.12.2018 | Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (313.3k)
Pobierz
29.11.2018 | Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (792.2k)
Pobierz
26.10.2018 | Informacja o ponownej ocenie ofert (281.8k)
Pobierz
26.10.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania (709.5k)
Pobierz
08.10.2018 | Informacja z otwarcia ofert (358.1k)
Pobierz
08.10.2018 | Informacja (178.2k)
Pobierz
04.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (232.7k)
Pobierz
04.10.2018 | Modyfikacja SIWZ 2 (579.1k)
Pobierz
04.10.2018 | Pytania i odpowiedzi 2 (563.9k)
Pobierz
01.10.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (297.6k)
Pobierz
01.10.2018 | Modyfikacja SIWZ (779.6k)
Pobierz
01.10.2018 | Pytania i odpowiedzi (1.9M)
Pobierz
19.09.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (4M)
Pobierz
19.09.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8M)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (61.5k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (17k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (18.6k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (4M)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (37k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (38.5k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (34k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlany (36.7M)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Wykonawczy Etap 1 (21.1M)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (1.5M)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót - wykonanie boiska do gry w piłkę (102.6k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót - wykłananie nakładka (228.8k)
Pobierz
19.09.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu (21.2k)
Pobierz zip