GCS.DZPI.2710.73.2019

Budowa bieżni oraz skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 10 przy ul. Morskiej w Gdyni

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs