GCS.DZPI.2710.74.2016

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 4 przy ul. Okrzei w Gdyni.

Pliki do pobrania

Pobierz
24.11.2016 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1k)
Pobierz
10.11.2016 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1M)
Pobierz
27.10.2016 | Informacja z otwarcia ofert (463.3k)
Pobierz
27.10.2016 | Informacja odnośnie grupy kapitałowej (133k)
Pobierz
19.10.2016 | Ogłoszenie o zamówieniu (3M)
Pobierz
19.10.2016 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6.7M)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (60k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (19.2k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.7k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3M)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (38.5k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o poświadczeniu autentyczność (31.5k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowalno - wykonawczy (439.9k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Załączniki do Projektu wykonawczego (8.1M)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (857.3k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (136.7k)
Pobierz
19.10.2016 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (37k)

Pobierz zip