GCS.DZPI.2710.76.2016

Dostawa wraz montażem urządzeń rekreacyjnych dla placu Street Workout oraz wyposażenia boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
24.11.2016 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.5M)
Pobierz
10.11.2016 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.1M)
Pobierz
28.10.2016 | Informacja z otwarcia ofert (1k)
Pobierz
28.10.2016 | Informacja odnośnie grupy kapitałowej (133k)
Pobierz
20.10.2016 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.2M)
Pobierz
20.10.2016 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7M)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (61k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (19.1k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.7k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.2M)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (38.5k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o poświadczenie autentyczności (36k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy (825k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Załączniki do projektu budowlanego (16.3M)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (525.3k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (143.8k)
Pobierz
20.10.2016 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (42k)

 

Pobierz zip