GCS.DZPI.2710.8.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni

Pobierz zip