GCS.DZPI.2710.80.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
15.01.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2.8M)
Pobierz
22.12.2017 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (786.6k)
Pobierz
11.12.2017 | Informacja z otwarcia ofert (470k)
Pobierz
11.12.2017 | Informacja (178.2k)
Pobierz
01.12.2017 | Ogłoszenie o zamówieniu (4.6M)
Pobierz
01.12.2017 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7M)
Pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2M)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (18.8k)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (20.7k)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2M)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Protokół z nadzoru autorskiego (73.5k)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (76k)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (79.5k)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej (72k)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowa lokalizacja inwestycji (332.3k)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Koncepcja zagospodarowania terenu (5.4M)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2.5M)
Pobierz
01.12.2017 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Pismo nr TR_13154_792_2017 z OPEC Sp. z o.o. (462.8k)

Pobierz zip