GCS.DZPI.2710.80.2018

Dostawa wykładziny ochronnej na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Pliki do pobrania

Pobierz
07.12.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (566k)
Pobierz
27.11.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (635k)
Pobierz
20.11.2018 | Informacja z otwarcia ofert (321.5k)
Pobierz
20.11.2018 | Informacja (133k)
Pobierz
14.11.2018 | Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (824.4k)
Pobierz
14.11.2018 | Modyfikacja SIWZ (2.2M)
Pobierz
14.11.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofert - Modyfikacja z dnia 14.11.2018r. (87.5k)
Pobierz
14.11.2018 | Pytania i odpowiedzi (1.1M)
Pobierz
13.11.2018 | Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (301.2k)
Pobierz
13.11.2018 | Modyfikacja SIWZ (415.7k)
Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do modyfikacji SIWZ z dnia 07.11.2018 (132k)
Pobierz
07.11.2018 | Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (147.5k)
Pobierz
07.11.2018 | Modyfikacja SIWZ (841.8k)
Pobierz
07.11.2018 | Pytania i odpowiedzi (439.8k)
Pobierz
05.11.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (2.3M)
Pobierz
05.11.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4.7M)
Pobierz
05.11.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (21.9k)
Pobierz
05.11.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19.6k)
Pobierz
05.11.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (1.5M)
Pobierz
05.11.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (34.5k)
Pobierz
05.11.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33.5k)
Pobierz
05.11.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (24.9k)

Pobierz zip