GCS.DZPI.2710.81.2018

Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3  przy ul. Nagietkowej w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
07.03.2019 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.4M)
Pobierz
22.02.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (795.6k)
Pobierz
21.12.2018 | Informacja z otwarcia ofert (727.8k)
Pobierz
21.12.2018 | Informacja (217k)
Pobierz
18.12.2018 | Pytania i odpowiedzi (868.7k)
Pobierz
06.12.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.8M)
Pobierz
06.12.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa bieżni Nagietkowa (7.4M)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (61.5k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.9k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (21.8k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.6M)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (37k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (34k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany (9.1M)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy (5.4M)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (1M)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (168.8k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 12 do SIWZ - oświadczenie zobowiązanie podmiotu — kopia (21k)
Pobierz
06.12.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz doświadczenia osoby, kierowanej do realizacji zamówienia (40.5k)

Pobierz zip