GCS.DZPI.2710.81.2019

Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2020 roku

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP
https://portal.smartpzp.pl/gcs