GCS.DZPI.2710.82.2019

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej uzyskanej z demontażu przy SP nr 17 w Gdyni

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs