GCS.DZPI.2710.84.2018

Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2019 roku

Pliki do pobrania

Pobierz
31.12.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (863.5k)
Pobierz
19.12.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (659.1k)
Pobierz
07.12.2018 | Informacja z otwarcia ofert (390.7k)
Pobierz
07.12.2018 | Informacja (217k)
Pobierz
05.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (185k)
Pobierz
05.12.2018 | Modyfikacja SIWZ (801k)
Pobierz
05.12.2018 | Pytania i odpowiedzi (623.8k)
Pobierz
04.12.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (120.9k)
Pobierz
04.12.2018 | Modyfikacja SIWZ (411.7k)
Pobierz
27.11.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (2.4M)
Pobierz
27.11.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5M)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności (3.5M)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 2 dp SIWZ - Formularz oferty (61k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (21.9k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19.5k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (1.4M)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Szczegółowy opis i zakres czynności sprzątania (3.5M)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 2 do wzoru umowy - ceny jednostkowe usługi sprzątania (534.2k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych, wykonywanych usług (36.5k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz sprzętu (41k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (32.5k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Formularz specyfikacji cenowej (22.3k)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Wizualizacja terenów Miasteczka imprez sportowych (1.6M)
Pobierz
27.11.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (21.2k)

Pobierz zip