GCS.DZPI.2710.85.2017

Dostawa materiałów promocyjno – reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

Pliki do pobrania

Pobierz
09.01.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (306.1k)
Pobierz
28.11.2017 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.1M)
Pobierz
17.11.2017 | Informacja (184.6k)
Pobierz
17.11.2017 | Informacja z otwarcia ofert (591.8k)
Pobierz
15.11.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (202k)
Pobierz
15.11.2017 | Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie teminu składania ofert (417.1k)
Pobierz
10.11.2017 | Pytania i odpowiedzi (478.5k)
Pobierz
10.11.2017 | Załacznik nr 7 do SIWZ - Projekt nadruku na worek sportowy (808.7k)
Pobierz
10.11.2017 | Załacznik nr 11 do SIWZ - Projekt nadruku piłki "Zośki" (816.8k)
Pobierz
08.11.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (202.8k)
Pobierz
08.11.2017 | Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (437.7k)
Pobierz
08.11.2017 | Pytania i odpowiedzi (1k)
Pobierz
07.11.2017 | Ogłoszenie o zamówieniu (408.2k)
Pobierz
07.11.2017 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4.5M)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (69k)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (22.5k)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19.6k)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (1.2M)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (38.5k)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 8 do SIWZ- Wizualizacja worka sportowego z nadrukiem (348.3k)
Pobierz
07.11.2017 | Załacznik nr 9 - Projekt nadruku na frotkę sportową na rękę (814.2k)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 10 do SIWZ- Wizualizacja frotki sportowej na rękę z nadrukiem (339.6k)
Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Wizualizacja piłki Zośki z nadrukiem (156.5k)

Pobierz zip