GCS.DZPI.2710.85.2017

Dostawa materiałów promocyjno – reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

Pliki do pobrania

17.11.2017 | Informacja
(184.6k) Pobierz
17.11.2017 | Informacja z otwarcia ofert
(591.8k) Pobierz
15.11.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(202k) Pobierz
15.11.2017 | Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie teminu składania ofert
(417.1k) Pobierz
10.11.2017 | Pytania i odpowiedzi
(478.5k) Pobierz
10.11.2017 | Załacznik nr 7 do SIWZ - Projekt nadruku na worek sportowy
(808.7k) Pobierz
10.11.2017 | Załacznik nr 11 do SIWZ - Projekt nadruku piłki "Zośki"
(816.8k) Pobierz
08.11.2017 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(202.8k) Pobierz
08.11.2017 | Modyfikacja SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
(437.7k) Pobierz
08.11.2017 | Pytania i odpowiedzi
(377.1k) Pobierz
07.11.2017 | Ogłoszenie o zamówieniu
(408.2k) Pobierz
07.11.2017 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(4.5M) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
(69k) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(22.5k) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(19.6k) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
(1.2M) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
(38.5k) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej
(33k) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 8 do SIWZ- Wizualizacja worka sportowego z nadrukiem
(348.3k) Pobierz
07.11.2017 | Załacznik nr 9 - Projekt nadruku na frotkę sportową na rękę
(814.2k) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 10 do SIWZ- Wizualizacja frotki sportowej na rękę z nadrukiem
(339.6k) Pobierz
07.11.2017 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Wizualizacja piłki Zośki z nadrukiem
(156.5k) Pobierz

Pobierz zip