GCS.DZPI.2710.85.2019

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2020

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs